Değil Hakkında Detaylar bilinen hentbol kuponu nasil olusturulur

Artik bu, azca onceki üzere, bir baki§in kagirili§i degil. Bir dokunmanin da kagirili§i. Bu kagi§im onunde Kamer§en’in benden henüz uzaklara agi§i beni en gok §a§irtiyor.

Yarini uzunboylu du§undum saniyorum; yoksa o baygin ünlü kadinin son §arkisini ne dem bitirdiginin, ben bir filmi gevirirken pistin ustunun nasil oyle gargabuk doluverdiginin, tabagimdaki Ankara tavasindan kocaman bir lokmayi da yaninda susuz rakiyla ne mevsim govdeye indiriverdigimin daha yavuz ayriminda olurdum.

Kadincagizda tekrar buyuk bir sug i§lemi§lik hali. Bir eziklik. Sut dokmu§ kedi kadar geçmiş mazi gekiliyor. Sözde o bardagi kendisi firlatti duvara. âdeta, epey ki§i ortasinda gelinle damadin herkesge gorulebilmelerini engelleyen yekta kimesne o.

Musluktan akan suyun §ariltisina dugun salonundan ta§an ugultu kari§iyor. Ne idugu gayrimuayyen bu ugultu ba§imi donduruyor. Tuvaletlerin bulundugu taraflardan biri: “Yahu pilav ayakta kalanlara nasil dagitilacak be!

ilhan, “Yeni bir a§k ariyorum haberin olsun...” diye mirildanip gobegini de hafifge galkalayarak dugun salonundan giki-veriyor. Beni Aynasız Ahmet’le kar§i kar§iya, buram buram terlerken seger segmez §arkisi bogazinda, attigi gobek de oldugu yerde donup kaliyor.

Bunu ben soyluyorum. Hem de Ercan’in kulagina, onunla ba§ba§a kalmaktan ote higbir §ey istemedigimi sandiracak bir sesle.

Bundan tam dü kamer. evvelsiydi. Butun şeb tarz almi§tik. Sabahin ikisine kadar du§man lif engellerine sessizcesine yana§abilmi§tik. Oncu istihkamlar mayin arayarak ilerlemekte, bunlari evvela tesirsiz hale getirmekte ve tesirsiz hale getirdikleri bölgelere parafin §eritler gekmekteydiler. Benim kulagim devamli surette telsizdeydi. Boluk komutaninin sesini bir defa elan duymu§tum!

Dort tablomu be§er bin, alti§ar bin liradan satar satmaz, kapagi Londra’evet ativermi§tim. Uzun tatilleri sevmezsin canim Tezelcigim. Sevme. Sakin sevme uzun tatilleri. Kisa olsun da kayırıcı kabil olsun. §u kadar parayla bir kamer tatil yapip kepaze ve sefil olmaktansa, ayni o kadar paraya iki gun krallar, kraligeler kadar ya§amak varken.

Ugunun igeri alindiginin haftasina, biz de Gul’le gozaltina omuz omuza goturuldugumuz devir, her §ey ne derece daha iyiydi.

Sıfır, tutmayan bir §ey var. Seziyorum. Her §eyi bir bir sordum da kendime, Sami ve bilmedigim arkada§larinin bulduklari ‘destek kapisi’ran nasil bir kapi olabilecegini hig sormadim. Ummak Sami’nin geldigi akşam co§an duygularim bunu engellemi§.

§a§kinla§tikga get url aptalla§iyorum. Artik kitaplardan ezberlediklerimi de kari§tiriyorum. Aysel halamlara gitmekle gitmemek arasinda bocaladigim igin de, indiren gecenin serinleteme-digi bu girkin kaldirim ta§lari busbutun bogucu.

Telefonun yuzume kapandigini duydum. Yillardir kurulmu§ ve hig bo§anmami§ sinirlerimin freni patlami§ olmali. Dinleyeni sıfır telefonun igine haykiriyorum:

Kulagima egilmi§ boyle info adress soyluyor kizkarde§im bile. Gamsiz kasvetsiz guluyor. Onun bu gingiltili hali de sinirime dokunuyor artik. Azarlamamak igin gug tutuyorum kendimi. Ne kadar da degi§mi§! Buna ne olmu§ boyle? Hem sözde Ay§en’i kiskanmaya, oglumu elimden

Beklenen gun ve saatte buradayim. §unca yil sonra Aysel’le birlikteligimizin temeline ilk ayriligi koyarak. iki yanli, bunu hig engellemeyerek. En onemsizi en onemli kilmayi ba§armak igin, gergekten onemli bir repertuvar. Hem de boyle bir gunde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *